ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Transrektal ultrasonografi kılavuzluğunda prostat biyopsisi yapılan hastalarda enfektif komplikasyonlar ve rektal floradaki siprofloksasine dirençli Escherichia coli kolonizasyonunun rolü
(Turk J Urol 2017; 43: 210-215)
DOI: 10.5152/tud.2017.76390
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017