ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Transrektal ultrasonografi kılavuzluğunda prostat biyopsisi yapılan hastalarda enfektif komplikasyonlar ve rektal floradaki siprofloksasine dirençli Escherichia coli kolonizasyonunun rolü
(Turk J Urol 2017; 43: 210-215)
DOI: 10.5152/tud.2017.76390
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017