ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonunda bipolar enerjinin güvenlilik ve etkinliği: prospektif yarı-randomize bir çalışma
(Turk J Urol 2017; 43: 141-146)
DOI: 10.5152/tud.2017.33396
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017