ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Davetli Derleme
D vitamininin erektil fonksiyon üzerine etkisi
1 Hamad Medical Corporation, Department of Urology, Doha, Qatar; Weill Cornell Medical College, Department of Urology, NY, USA  
2 Hamad Medical Corporation, Department of Urology, Doha, Qatar.  
Turk J Urol 2017; 43: 105-111
DOI: 10.5152/tud.2017.76032
Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon; sağlık durumu; insanlar; besinsel gereksinmeler; birincil korunma/ standartlar; D vitamini eksikliği
Özet

Son birkaç yıl içinde giderek artan kanıtlar D vitamini (DV) eksikliğinin artmış aterosklerotik kardiyovasküler (ASKV) hastalıklarla ilişkili birkaç dinamik süreçten biri olduğunu vurgulamıştır. ASKV hastalıkları ve erektil disfonksiyon (ED) diabetes mellitus, hipertansiyon, sigara içimi, hiperlipidemi ve hareketsiz yaşam tarzı gibi sık görülen ortak risk faktörlerini taşımaktadır. Bu derlemenin amacı düşük DV düzeyinin vücudun farklı sistemleri ve erektil fonksiyon üzerine etkisine odaklanmak ve DV ile ilgili araştırmalardaki güncel ilerlemeyi özetlemektir. Bu makalede DV eksikliğinin ED ile ilişkisini gösteren araştırmaları gözden geçirdik ve DV’nin ED’yi ve aynı zamanda artmış ED riskiyle bağlantılı klasik risk faktörlerini nasıl etkilediğini inceledik. Ayrıca ED riskini azaltan vasküler olmayan faktörlerin DV ile ilişkisini araştıran çalışmaları özetlemeyi hedefledik. Mevcut literatür ED hastalarının çoğunda göreceli olarak düşük serum DV düzeylerinin varlığını göstermektedir. Literatürdeki şimdiye kadar yapılan klinik öncesi ve klinik verilere dayanarak, DV’nin insanlarda erektil fonksiyonun sürdürülmesinde kritik bir rol oynadığı sonucuna varmaktayız. Bununla birlikte, DV katkısının ED üzerine olan etkisi daha geniş popülasyonda yapılacak randomize kontrollü çalışmalarda test edilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017