ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Semirijit üreteroskopi sonrası gelişen hidronefrozun değerlendirilmesi:
1 Department of Urology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey  
2 Department of Radiology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 171-175
DOI: 10.5152/tud.2017.80106
Anahtar Kelimeler: Hidronefroz; kontrastsız BT; ureteroskopi; ureter darlığı
Özet

Amaç: Üreteroskopi (URS) sonrası gelişen hidronefroz ameliyat sonrası uzun dönem böbrek fonksiyonu açısından önemlidir. Ameliyat sonrası görüntüleme üzerine yapılan çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Bu çalışmada URS sonrası hidronefroz gelişim insidansının belirlenmesi ve hidronefroz gelişimine etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada URS yapılan ve ameliyat sonrası kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntüleme yapılan 455 hastanın verileri incelenmiştir. Çalışmada birincil hedefler hidronefroz gelişme sıklığının saptanması ve hidronefroz gelişimine etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Hidronefroz gelişimine etki eden faktörlerin belirlenmesi için lojistik regresyon analizi yapılmıştır.

 

Bulgular: Ameliyat sonrası kontrastsız BT de hidronefroz 81 (%17,8) hastada tespit edildi. Taşsızlık 415 (%91,2) hastada elde edildi. Tek değişkenli analizde aynı taraflı URS öyküsü olması (p=0,001), ameliyat süresi (p=0,022), çoklu taş olması (0,001) ve ameliyat sonrası dönemde renal kolik gelişmesi hidronefroz ile ilişkili faktörler olarak tespit edildi. Çok değişkenli analizde ise aynı taraflı URS öyküsü (OR: 2,724, p=0,017) ve çoklu taş olması (OR: 2,116, p=0,032) hidronefroz gelişmesi açısından bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi.

 

Sonuç: URS sonrası aynı taraflı hidronefroz hastaların önemli bir kısmında gelişmektedir. Aynı taraflı URS öyküsü olan ve çoklu taşı olan hastalarda ameliyat sonrası dönemde hidronefroz gelişme riski daha yüksektir. Bu nedenle ameliyat sonrası takiplerde hekimler görüntüleme yöntemlerinin kullanımı için karar verirken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017