ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Pankreas adenokarsinomunun skrotal metastazı
1 Department of Urology, Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, USA  
Turk J Urol 2017; 43: 220-222
DOI: 10.5152/tud.2017.58235
Anahtar Kelimeler: Adenokarsinom; skrotal selülit; skrotal metastazlar; skrotal ödem
Özet

Skrotumun metastatik kanseri nadiren görülür. Metastatik pankreas adenokarsinomuyla uyumlu skrotum derisi lezyonları saptanan ilk olguyu tanımlıyoruz. Epidemiyolojik faktörler ve klinik tablonun kısa bir tartışması da sunulmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017