ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Davetli Derleme
Böbrek taşlarında retrograt intrarenal cerrahi - 1. Bölüm
1 Department of Urology, Katholieke Universiteit Leuven School of Medicine, Leuven, Belgium  
2 Department of Urology, Selçuk University School of Medicine, Konya, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 112-121
DOI: 10.5152/tud.2017.03708
Anahtar Kelimeler: Fleksibl üreteroskopi; böbrek taşı, lazer litotripsi; retrograt intrarenal cerrahi; üreteral akses kılıfı
Özet

Böbrek taşlarının tedavisinde temel amaç, taşları en az morbidite ile tamamen temizlemektir. Son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak, yeni fleksibl üreterorenoskoplar ve holmiyum lazer gibi etkili litotriptörlerin geliştirilmesi ile retrograt intrarenal cerrahi (RİRC) üriner sistem taş hastalığının tedavisinde giderek artan bir popularite ile etkili ve güvenilir bir seçenek haline gelmiştir. Buna ek olarak, kılavuz teller, üreteral giriş kılıfı ve basketler gibi yardımcı teçhizat yenilikleri bu prosedürü daha etkili hale getimiştir. Bu yöntemle günümüzde böbrek taşlarının büyük çoğunluğu açık ameliyat veya perkütan nefrolitotomi gerekmeksizin başarıyla tedavi edilebilmektedir. RİRC, 2 cm'den küçük böbrek taşı olan hastalarda, ekstrakorporeal şok dalga litotripsinin (SWL) başarısız olduğu vakalarda, infundibuler stenoz, renoüreteral malformasyon, iskelet-kas deformitesi, kanama diyatezinin gözlendiği vakalarda ve obez hastalarda primer tedavi olarak kullanılabilmektedir. Bu prosedürün etkinliği pediyatrik hastalarda da kanıtlanmıştır. RİRC ile ilgili bu ayrıntılı derlemenin birinci bölümünde fleksibl üreterorenoskopinin tarihçesi, endikasyon ve kontrendikasyonları, preoperatif hazırlığı, antibiyotik profilaksisi, anestezisi, cerrahi tekniği, kullanılan fleksibl üreteroskoplar ve diğer yardımcı ekipmanları, postoperatif bakımı ve komplikasyonları güncel literatür bilgisi ile tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017